دوره مایکروسافت

تمام درس های مایکروسافت

ما 3 دوره برای شما پیدا کردیم
-50%
پیشرفته

دوره آموزشی Windows 11 – پیش نیاز دوره MCSA

در این دوره چه آموزش داده می شود؟ ویندوز 11 …

۳۵۰,۰۰۰ تومان۷۰۰,۰۰۰ تومان

دوره آموزشی Windows 11 – پیش نیاز دوره MCSA

16.5 ساعت
پیشرفته
آنچه یاد خواهید گرفت
فصل 1 : آشنایی با ویندوز 11
درس 1: ادیشن های ویندوز و پیش نیازها
درس2: نصب،آپگریدو فعال سازی ویندوز11
فصل 2 : مدیریت ایمیج ها
درس 3: Windows PE and Windows Image
درس 4: ایجادو اعمال ایمیج با Windows PE
فصل 3 : مجازی سازی با Hyper-V
درس 5 : آشنایی مجازی سازی
درس 6 : نصب و پیکربندی Hyper-V
درس 7: ایجادو مدیریت Virtual Machine 1
درس 8: ایجادو مدیریت Virtual Machine 2
فصل 4 : مدیریت پرینتر
درس 9: Share Printer
فصل 5 : مدیریت دیسک ها
درس 10: FAT & NTFS File System
درس 11 : Disk Management
درس 12: Basic and Dynamic disks
درس 13: مدیریت Dynamic Disk ها
درس 14: Storage Space
فصل 6 : مدیریت دسترسی به منابع
درس 15: Sharing Permissions
درس 16: NTFS Permissions 1
درس 17: NTFS Permissions 2
درس 18: NTFS Permissions 3
فصل  7 : آشنایی با دامین
درس 19 : مقایسه Domain و Workgroup
فصل 8 : ویندوز فایروال
درس 20: آشنایی با لایه های امنیت
درس 21: Windows Firewall
فصل 9 : Bitlocker
رس 22: مدیریت دسترسی با Bitlocker
فصل 10  : مدیریت یوزرها و گروه ها
درس 23: مدیریت Users & Groups
درس 24: User Profile & Home Folder
فصل  11 : مدیریت ویندوز با گروپ پالیسی
درس 25: Group Policy
درس 26: مدیریت برنامه با Applocker
درس 27: User Account Control (UAC)
فصل 12 : دسترسی از راه دور
درس 28: مدیریت راه دور Remote Mgmt
فصل 13 : پشتبانی از ویندوز
درس 29: Backup and Recovery
درس 30: Performance Monitor
فصل 14 : آشنایی با آدرس های IPv4
درس 31 : IP Address 1
درس 32: IP Address 2
درس 33: IP Address 3
درس 34: IP Address 4​
-50%
پیشرفته

Microsoft Azure fundamentals AZ-900

در این دوره چه آموزش داده می شود؟ دوره Microsoft Azure …

۸۵۰,۰۰۰ تومان۱,۷۰۰,۰۰۰ تومان

Microsoft Azure fundamentals AZ-900

16.7 ساعت
پیشرفته
آنچه یاد خواهید گرفت
درس اول : نقشه راه مایکروسافت آژور
درس دوم : بررسی قابلیت های اساسی کلاود
درس سوم : آشنایی با مفاهیم IAAS – PAAS – SAAS
درس چهارم : بررسی ویژگی های Private-Public and Hybrid Cloud
درس 5 : بررسی مفهوم Geography و Region در آژور
درس 6 : بررسی Availability Zone
درس 7 : بررسی Resource Groups , ARM و Tag
درس 8 : ماشین مجازی در آژور
درس 9 : Availability Set and Scale Set
درس 10 : آشنایی با Container و Docker
درس 11 : Load Balancer – Application Gateway
درس 12 : شبکه مجازی در آژور
درس 13 : VPN Gateway
درس 14 : Content Delivery network (CDN)
درس 15 : Traffic Manager
درس 16 : Blob Storage and Queue Storage
درس 17 : Disk And File Storages
درس 18 : SQL Database
درس 19 : Cosmos Database
درس 20 : Azure Marketplace
درس 21 : IOT
درس 22 : Big Data
درس 23 : هوش مصنوعی و ماشین لرنینگ
درس 24 : Serverless Computing
درس 25 : Azure Portal
درس 26 : Azure Powershell
درس 27 : Azure Firewall
درس 28 : DDOS Protection
درس 29 : Network Security Group (NSG)
درس 30 : Azure Active Directory and MFA
درس 31 : Azure Security Tools And Features
درس 32 : Azure Policy-RBAC-Lock
درس 33 : Monitoring And Reporting
درس 34 : Azure Privacy
درس 35 : Azure Subscription and Pricing
درس 36 : Azure Support and SLA
درس 37 : آزمون و روش آمادگی آزمون دوره آژور فاندامنتال
درس 38 : ایجاد اکانت آژور​
-50%
پیشرفته

Microsoft Azure Administrator AZ-104

در این دوره چه آموزش داده می شود؟ بهترین دوره آموزش …

۱,۰۰۰,۰۰۰ تومان۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان

Microsoft Azure Administrator AZ-104

33.8 ساعت
پیشرفته
آنچه یاد خواهید گرفت
 1 – دوره آموزش آژور ادمین | Microsoft Azure Administrator AZ-104
 2 – درس 1 : نقشه راه یادگیری مایکروسافت آژور
 3 – درس 2 : ایجاد یوزر در Azure Active Directory (Microsoft Entra)
 4 – درس 3 : مدیریت یوزر ها در Azure AD (Microsoft Entra)
 5 – درس 4 : مدیریت گروه ها و AU ها در Azure Active Directory
 6 – درس 5 : Register And Join Azure AD (Microsoft Entra)
 7 – درس 6 : Hybrid Identity
 8 – درس 7 : RBAC
 9 – درس 8 : Azure Policies
 10 – درس 9 : Azure Tags
 11 – درس 10 : مدیریت Resource Group ها
 12 – درس 11 : Resource Locks
 13 – درس 12 : Azure Subscription
 14 – درس 13 : Cost Management مدیریت هزینه ها
 15 – درس 14 : Management Groups
 16 – درس 15 : آشنایی با Storage Accounts
 17 – درس 16 : Storage Redundancy Types
 18 – درس 17 : ایجاد استوریج اکانت
 19 – درس 18 : Import And Export Jobs
 20 – درس 19 : Azure Explorer-Azure Files And Blob Storage
 21 – درس 20 : Storage Firewall & Public Access
 22 – درس 21 : Storage Access Management- AK-SAS
 23 – درس 22 : Storage Account Access With Azure Active Directory
 24 – درس 23 : AzCopy
 25 – درس 24 : Azure File Sync
 26 – درس 25 : Blob Replication-Lifecycle-Protection-Versioning
 27 – درس 26 : Using ARM Templates
 28 – درس 27 : Azure VM Disks And Disk Types
 29 – درس 28 : Azure VM And VM Availability
 30 – درس 29 : VM Management Tasks
 31 – درس 30 : VM Capture Image And Snapshot
 32 – درس 31 : معرفی Container-Docker-AKS
 33 – درس 32 : Create Docker Image Azure Registry And ACI
 34 – درس 33 : Azure Kuberneties Service
 35 – درس 34 : Azure App Services
 36 – درس 35 : Vnet Management
 37 – درس 36 : Route Table
 38 – درس 37 : Network Peering
 39 – درس 38 : Service Endpoint & Private Endpoint
 40 – درس 39 : Azure DNS
 41 – درس 40 : Network Security Group (NSG)
 42 – درس 41 : Azure Bastion
 43 – درس 42 : Azure Firewall
 44 – درس 43 : Azure Load Balancer
 45 – درس 44 : Azure Application Gateway
 46 – درس 45 : VPN Gateway Intro
 47 – درس 46 : Configure S2S VPN Gateway
 48 – درس 47 : Configure P2S VPN Gateway
 49 – درس 48 : Configure Vnet To Vnet VPN Gateway
 50 – درس 49 : Configure Azure Express Route
 51 – درس 50 : Azure Virtual Wan
 52 – درس 51 : Azure Network Monitor (Network Watcher)
 53 – درس 52 : Azure Monitor
 54 – درس 53 : 53 Azure Backup And Recovery
 55 – درس 54 : Azure Site Recovery (ASR)​
×
واتساپ
تلگرام
اینستاگرام
پیامک
پشتیبانی آنلاین