CompTIA Security+

CompTIA Security+ Certificate هدف این گواهی از امنیت فناوری اطلاعات شما را بهبود می‌بخشد. تمام اصول ضروری امنیت شبکه در…

15
رایگان!

CompTIA® PenTest+

راهنمای مطالعه CompTIA® PenTest+®: آزمون PT0-002 ویرایش دوم توضیحات قابل دسترسی و دانش واقعی در مورد اهداف آزمون CompTIA® PenTest+…

8
رایگان!

Fortigate Security Os 7

در گذشته، روش متداول حفاظت از یک شبکه، ایمن‌سازی مرز و نصب دیواره‌آتش در نقطه ورود بود. مدیران شبکه قبلاً…

39
رایگان!

Mastering Kali Linux

کتاب Mastering Kali Linux مقدمه ای بر انجام آزمون‌های نفوذ در شبکه‌، سیستم‌ها و برنامه‌ها می‌پردازد. در یک آزمون نفوذ،…

41
رایگان!

Penetration Testing with Kali Linux

Penetration Testing with Kali Linux برای سیستم و شبکه‌های مدیران و حرفه‌ای‌های امنیتی طراحی شده است که می‌خواهند یک گام…

39
رایگان!

Sophos Firewall Xstream

معماری Sophos Firewall Xstream به منظور ارائه سطوح بسیار بالای دیدپذیری، حفاظت، و عملکرد طراحی شده است تا به حل…

13
رایگان!

VMware Horizon 8

راه حل VMware Horizon 8 پایه و اساس ارائه فضای کاری دیجیتال است. اصطلاح زیرساخت دسکتاپ مجازی یا VDI در…

62
رایگان!

VMware VSAN 6.7

در حال حاضر، زندگی ما شاهد تحولات فناورانه بی‌سابقه‌ای است که بسیاری از جوانب زندگی ما را تغییر می‌دهد. هر…

39
رایگان!