CompTIA Security+

CompTIA Security+ Certificate هدف این گواهی از امنیت فناوری اطلاعات شما را بهبود می‌بخشد. تمام اصول ضروری امنیت شبکه در…

15
رایگان!

CompTIA® PenTest+

راهنمای مطالعه CompTIA® PenTest+®: آزمون PT0-002 ویرایش دوم توضیحات قابل دسترسی و دانش واقعی در مورد اهداف آزمون CompTIA® PenTest+…

8
رایگان!

Fortigate Security Os 7

در گذشته، روش متداول حفاظت از یک شبکه، ایمن‌سازی مرز و نصب دیواره‌آتش در نقطه ورود بود. مدیران شبکه قبلاً…

39
رایگان!

Mastering Kali Linux

کتاب Mastering Kali Linux مقدمه ای بر انجام آزمون‌های نفوذ در شبکه‌، سیستم‌ها و برنامه‌ها می‌پردازد. در یک آزمون نفوذ،…

41
رایگان!

Penetration Testing with Kali Linux

Penetration Testing with Kali Linux برای سیستم و شبکه‌های مدیران و حرفه‌ای‌های امنیتی طراحی شده است که می‌خواهند یک گام…

39
رایگان!

Sophos Firewall Xstream

معماری Sophos Firewall Xstream به منظور ارائه سطوح بسیار بالای دیدپذیری، حفاظت، و عملکرد طراحی شده است تا به حل…

13
رایگان!